Förslag till nya Slussen från Foster + Partner och Berg

Exempel på en manipulativ och förljugen presentation

Samtliga bilder framställda för denna sida får kopieras och användas fritt.


Exempel 1: Vy från Saltsjön. Överst från Fosters presentation, nederst bearbetat fotografi av modellen.


Exempel 2: Vy från Saltsjön. Överst från Fosters presentation (utsnitt), nederst bearbetat fotografi av modellen (utsnitt). Exempel på att presentation och modell inte stämmer överens.


Exempel 3: Trädäck längs Munkbroleden. Överst från Fosters presentation (första omgången), nederst bearbetat fotografi av samma vy.
(Observera att kajkantens höjd över vattenytan, mitt i bild där den ensamma pojken sitter, är ca tre gånger större än i verkligheten.)


Exempel 4: Vy från väster. Överst från Fosters presentation (med bilrampen i fonden), nederst bearbetat fotografi av modellen (med gångrampen i fonden).


Exempel 5: Fotografi av modellen, obearbetat och bearbetat (korrigerat i färg och ton så att det tydligt framgår vilka utrymmen som är avsedda för fordon respektive gående)


Exempel 6: Fotografi av modellen, obearbetat och bearbetat (korrigerat i färg och ton så att det tydligt framgår vilka utrymmen som är avsedda för fordon respektive gående)


Exempel 7: Byggnadsfronten på Södermalm (från Saltsjön). Fotografi av modellen, obearbetat respektive inverterat och i gråskala.


Exempel 8: Byggnadsfronten på Södermalm (från Mälaren). Fotografi av modellen, obearbetat respektive inverterat och i gråskala.


Exempel 9: Samma plats på presentationsbild respektive karta med trafikflöden.


Exempel 10: Samma plats på presentationsbild respektive karta med trafikflöden och fotografi.Här finns mer:

Blåsningen

Artikel i Newsmill


Fredrik Falk mars 2010